Tiếng Anh Mẫu giáo

Tiếng Anh Mẫu giáo
Tiếng Anh Mẫu giáo – Lớp Happy House

Mục tiêu khóa học:

Khóa học dành cho lứa tuổi Mẫu giáo (từ 4 đến 6 tuổi) được thiết kế nhằm xây dựng sự tự tin, các khái niệm và từ vựng tiếng Anh cơ bản và niềm say mê khám phá Anh ngữ của trẻ trong môi trường quốc tế.

Nội dung khóa học::

Học hát bằng tiếng Anh, học hội thoại đơn giản, đóng kịch, chơi trò chơi. Các con cũng được học các từ, khái niệm cơ bản phù hợp với lứa tuổi như mầu sắc, hình khối, học đếm, học tên các loại rau củ, động vật nuôi… Phương pháp học tập “hoạt động đa chiều” được áp dụng nhằm tăng cường khả nâng tiếp thu tự nhiên của trẻ.

Cấu trúc khóa học:

  • Gồm 2 cấp độ: từ Happy House A đến Happy House B.
  • 5 tháng/cấp độ.

Quy trình đăng ký nhập học:

Học sinh cần tham gia bài Kiểm tra đầu vào để xác định trình độ Anh ngữ hiện tại của mình. Bộ phận Tư vấn của Happy House sẽ thông báo kết quả và tư vấn khóa học phù hợp với trình độ của học sinh sau 1 ngày.

Thời khóa biểu:

Học viên được lựa chọn thời khóa biểu phù hợp nhất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*