Tiếng Anh Thiếu nhi

Tiếng Anh Thiếu nhi
Tiếng Anh Thiếu nhi – Lớp Happy Street, Happy World, Happy Earth

Mục tiêu khóa học:

Các khóa học được thiết kế riêng cho thiếu nhi lứa tuổi từ 7 đến 12 nhằm giúp các em làm quen và phát triển các kỹ năng tiếng Anh và sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp trong cuộc sống và môi trường học tập quốc tế. Kỹ năng sống được lồng ghép vào mỗi bài học nhằm chuẩn bị nền tảng cho các em làm chủ cuộc sống sau này.

Nội dung khóa học:

Tập trung vào việc phát triển đều bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đối với lứa tuổi thiếu nhi, việc học tiếng Anh của các em sẽ được thực hiện hiệu quả nhất với những phương pháp giảng dạy sinh động, vì vậy nội dung các khóa học sẽ bao gồm nhiều trò chơi, bài hát, các hoạt động trên máy tính và ngoại khóa. Các chủ đề và hoạt động được lựa chọn kỹ càng giúp các em phát triển đồng thời năng lực Anh ngữ và năng lực nhận thức.

Cấu trúc khóa học:

  • Gồm 6 cấp độ
  • 5 tháng/cấp độ

Quy trình đăng ký nhập học:

Học sinh cần tham gia bài Kiểm tra đầu vào (Viết + Phỏng vấn) để xác định trình độ Anh ngữ hiện tại của mình. Bộ phận Tư vấn của Happy House sẽ tư vấn khóa học phù hợp với trình độ của học sinh.

Thời khóa biểu:

Học sinh được lựa chọn thời khóa biểu phù hợp nhất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*